TERITORIA

כוריאוגרפיה וניהול אמנותי: שרון שגיא

טריטוריה הוא שם המופע ולמרות הקונוטציה הפוליטית שיש לשם ,לא בזה הוא עוסק. מה זה טריטוריה? האם זה רק משהו פיזי כמו אדמה, בית, ארץ, במה. האם זה גם משהו פנימי רעיוני כמו " המקום שלי"  "הפינה שלי בעולם" " המחשבות הפרטיות"?

מהי הטריטוריה שלי מבחינה אמנותית ,תנועתית? האם אני רק רקדנית פלמנקו ויוצרת על פי קודים מוגדרים ומסורתיים או שה "טריטוריה היצירתית" שלי היא משהו אישי לגמרי שנבנה מתוך שנים של לימוד, יצירה והתנסויות החיים ושמרשה לעצמו לחרוג ולפטפט מעט  גם בשפות אחרות?

ביצירה "טריטוריה" הבמה היא הזירה בה אני מאפשרת לעצמי לנוע בין הטריטוריות  השונות  של עולמי התנועתי והמוסיקאלי. בין פלמנקו למשהו קצת אחר, בין קטן לגדול ובין האישי לאוניברסלי..

יחד עם 3 רקדניות נפלאות שהולכות איתי דרך ארוכה, ארבעה מוסיקאים ועוד אורחת מיוחדת במינה.

חבורה מדהימה של כישרונות שכשאני איתם בסטודיו וביצירה אני מרגישה  ב"טריטוריה" הכי נכונה שאפשר.

רקדניות שותפות ליצירה:
שרון שגיא, שרון רמתי-איטח, מאיה כהן וירדן עמיר.

מוסיקאים שותפים ליצירה:
יעל הורביץ, יהודה "שוקי" שויקי, אופיר עטר וחגי לשם.
אמנית אורחת: ראלי מרגלית – צ'לו